Dynamisch Verkeers Management (DVM): realisatie en onderhoud

DVM installaties worden op (snel)wegen gebruikt om het verkeer te regelen via de wegsignalering. Dit belangrijke systeem dient storingsvrij te werken. Daarbij moeten alle signaalgevers op de juiste manier werken, zodat de beelden voor bijvoorbeeld snelheid en richting goed worden aangegeven. TS Group Holland kan u perfect bijstaan met het vervangen, verwijderen en plaatsen van deze systemen.

 

dvm