een enorm scala aan diensten

Realisatie en Onderhoud.

hoe kunnen we helpen?

ruim aanbod aan services.

TS Group Holland is een ervaren en betrouwbare dienstverlenende organisatie in de infratechniek, met een specialisatie op het gebied van realisatie en onderhoud, de montage en de reparatie aan infrastructurele werken door heel Nederland..

"With hard work and dedication, anything is possible."
Timothy Weah

Bewegwijzering

BWW

Bij het plaatsen van een omleiding, ten behoeve van de werkzaamheden aan wegen, is het soms noodzakelijk dat de bewegwijzering afgeplakt wordt. Voor realisatieprojecten kan TS Group Holland u de helpende hand bieden bij het plaatsen, verwijderen en vervangen van de bewegwijzering. Wij beschikken over onze eigen 24/7 storingsdienst, waarbij u uw onderhoudscontract perfect af kan stemmen op uw wensen en budgettaire mogelijkheden.

Closed Circuit Television

CCTV

CCTV installaties zijn er voor veel doeleinden. Op snelwegen worden de zogeheten IM (incident management) camera’s gebruikt om ongelukken tijdig te signaleren. Voor een verkeerscentrale zijn de camera’s noodzakelijk om het overzicht op de weg te kunnen overzien, de benodigde verkeersmaatregelen te plaatsen en de juiste hulpdiensten in te schakelen. Daarbij kennen we ook de schouwcamera’s, die gebruikt worden voor het schouwen van een spits of plusstrook, alvorens deze open te stellen voor het verkeer.

Onderhoud en werking van de installaties is van groot belang voor de verdere doorstroming van het verkeer. TS Group Holland levert, plaatst en onderhoud deze camera’s voor u.

Dynamisch Verkeers Management

DVM

DVM installaties worden op (snel)wegen gebruikt om het verkeer te regelen via de wegsignalering. Dit belangrijke systeem dient storingsvrij te werken. Daarbij moeten alle signaalgevers op de juiste manier werken, zodat de beelden voor bijvoorbeeld snelheid en richting goed worden aangegeven. TS Group Holland kan u perfect bijstaan met het vervangen, verwijderen en plaatsen van deze systemen.

Openbare verlichting

OV

Verlichting wordt overal gebruikt; (snel)wegen, straten en kruisingen worden hiermee verlicht. Ook deze installaties dienen zorgvuldig onderhouden te worden. Bij openbare verlichting moeten de armaturen schoongehouden worden en de lampen moeten tijdig vervangen worden.

De juiste mensen voor uw project.

Onze medewerkers zetten zich geheel in om uw project van start tot finish in goede banen te laten leiden. Zo ontzorgen zij u volledig.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen.

Bediening mag alleen door een voldoende opgeleid en deskundig persoon van 18 jaar of ouder die bekend is met de bediening van de hoogwerker. De gebruiker dient de fabriekshandleiding voor gebruik eerst goed te lezen en op te volgen.

Nee, men mag niet op de leuning van de werkbak klimmen, geen trap gebruiken en niet buiten de werkbak reiken of gaan hangen.

Nee, door het vergroten van het oppervlak kan de winddruk te groot worden en komt de stabiliteit van de hoogwerker in gevaar en kan deze omvallen.

Ja, maar als er in het werkgebied andere weggebruikers zoals voetgangers en voertuigen aanwezig zijn, moet men afdoende maatregelen nemen zoals een (weg)afzetting van het werkgebied.

In de gebruikshandleiding van de hoogwerker is het dragen van een veiligheidsharnas aangegeven. Bij het gebruik van een veiligheidsharnas moet men de juiste aanlijnpunten gebruiken.

Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt tot windkracht 6 (13,8 m/s) of lager, tenzij de fabrikant anders voorschrijft. De maximale windsnelheid die door de fabrikant is aangegeven in de bedieningshandleiding en op de typeplaat. Bij dreigend onweer moeten de werkzaamheden direct gestopt worden.

Ja, mits hierbij de maximale werkbelasting van de werkbak niet overschreden wordt. Er mag niets buiten de werkbak uitsteken. Speciale voorzieningen aan de werkbak, zoals een rek voor bouwmateriaal is niet toegestaan. Tenzij het veilig werken met de toegevoegde functie in de gebruikshandleiding wordt beschreven.

Nee, de maximale werklast zoals aangegeven op de hoogwerker mag men niet overschrijden en de belasting dient men zo gelijkmatig als mogelijk over de werkbak te verdelen.